Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena

Odabrani radovi

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
208
Bibliografska jedinica:

Branislav Đurđev, Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena, Posebni radovi, 4, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1984.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/fkbi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI