Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji

(Anketa iz 1873. g.)

Autor / Autori:
Coutumes de droit av Monténégro dans l’ Herzégoine et en Albanie
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(Enquête de l’anneé 1873)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Akademija nauka i umetnosti Kosova
Istorijski institut SR Crne Gore
Godina izdanja:
Priređivač:
Broj knjige u ediciji:
2
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
545
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/bnup
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI