Pravni običaji u prošlosti i danas

Komparacije i koncepcije

Autor / Autori:
Legal Customs-Historical and Comparative Approach
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Conceptions And Comparisons
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
36
Broj knjige u odjeljenju:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
204
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/5is1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI