Pravni običaji u prošlosti i danas

Komparacije i koncepcije
Autor / Autori:
Legal Customs-Historical and Comparative Approach
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Conceptions And Comparisons
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
36
Broj knjige u odjeljenju:
8
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
204
Bibliografska jedinica:

Đurica Krstić, Pravni običaji u prošlosti i danas — Komparacije i koncepcije, Posebna izdanja (monografije i studije), 36, Odjeljenje društvenih nauka, 8, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1997.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/5is1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI