Pregljevi na agrumima na jugoslovenskom primorju

The Mites on the Citrus Trees on the Yugoslav Litteral
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
1
Broj knjige u odjeljenju:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
204
Bibliografska jedinica:

Milorad Mijušković, Bisenija Tomašević, Pregljevi na agrumima na jugoslovenskom primorju, Posebna izdanja (monografije i studije), 1, Odjeljenje prirodnih nauka, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1975.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/8e3o
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI