Prepjevi

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
364
ISBN:
86-7215-013-9
Bibliografska jedinica:

Radovan Zogović, Prepjevi, Posebni radovi, 8, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1989.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/g2pu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI