Prilog javnoj raspravi o Nacrtu ustava Crne Gore

Contribution to the public debate on the Draft Constitution of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
166
ISBN:
978-86-7215-196-1
COBISS.CG-ID:
11667472
Bibliografska jedinica:

Prilog javnoj raspravi o Nacrtu ustava Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2007.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/u4j0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI