Prirodne nauke, matematika i informatika u obrazovnom sistemu Crne Gore

Natural Science, Mathematics and Informatics in the Education System of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
143
Broj knjige u odjeljenju:
47
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
180
ISBN:
978-86-7215-426-9
COBISS.CG-ID:
35710992
Bibliografska jedinica:

Prirodne nauke, matematika i informatika u obrazovnom sistemu Crne Gore, Posebna izdanja (monografije i studije), 143, Odjeljenje prirodnih nauka, 47, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/tu1a
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI