Priručnik za obradu odrednica u „Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika”

Manual for processing determinants in the „Dictionary of Montenegrin National and Literary Language“
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
24
ISBN:
978-86-7215-349-1
COBISS.CG-ID:
25957136
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/un0h
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI