Priručnik za obradu odrednica u „Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika”

Naslov knjige na stranom jeziku:
Manual for processing determinants in the „Dictionary of Montenegrin National and Literary Language“
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
24
ISBN:
978-86-7215-349-1
COBISS.CG-ID:
25957136
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/un0h
Bibliografska jedinica:

Jelena Bašanović-Čečović, Danijela Radojević, Priručnik za obradu odrednica u „Rječniku crnogorskog narodnog i književnog jezika”, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Scroll to Top