Promjene u prostornom razmještaju stanovništva Crne Gore u toku druge polovine 20. i prve decenije 21. vijeka

Demografski i populacioni problemi u Crnoj Gori
Autor / Autori:
Naslov knjige na stranom jeziku:
Changes in the Spatial Distribution of Population of Montenegro During the 2nd Half of the XX and the First Decade of the XXI Century
Demographic and Population Problems in Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
109
Broj knjige u odjeljenju:
31
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
82
ISBN:
978-86-7215-342-2
COBISS.CG-ID:
25157648
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/l44v
Bibliografska jedinica:

Radovan Bakić, Promjene u prostornom razmještaju stanovništva Crne Gore u toku druge polovine 20. i prve decenije 21. vijeka, Posebna izdanja (monografije i studije), 109, Odjeljenje društvenih nauka, 31, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Scroll to Top