Promjene u prostornom razmještaju stanovništva Crne Gore u toku druge polovine 20. i prve decenije 21. vijeka

Demografski i populacioni problemi u Crnoj Gori

Autor / Autori:
Changes in the Spatial Distribution of Population of Montenegro During the 2nd Half of the XX and the First Decade of the XXI Century
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Demographic and Population Problems in Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
109
Broj knjige u odjeljenju:
31
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
82
ISBN:
978-86-7215-342-2
COBISS.CG-ID:
25157648
Bibliografska jedinica:

Radovan Bakić, Promjene u prostornom razmještaju stanovništva Crne Gore u toku druge polovine 20. i prve decenije 21. vijeka, Posebna izdanja (monografije i studije), 109, Odjeljenje društvenih nauka, 31, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/l44v
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI