Pušenje kao faktor rizika

Autor / Autori:
Smoking as a Risk Factor
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
87
Broj knjige u odjeljenju:
37
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
138
ISBN:
978-86-7215-284-5
COBISS.CG-ID:
19305744
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/wha0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI