Ratna saradnja Crne Gore i Francuske 1914–1916

Autor / Autori:
COLLABORATION DE GUERRE ENTRE LE MONTENEGRO ET LA FRANCE 1914-1916
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
27
Broj knjige u odjeljenju:
6
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
320
ISBN:
86-7215-039-2
Bibliografska jedinica:

Dimitrije DImo Vujović, Ratna saradnja Crne Gore i Francuske 1914–1916, Posebna izdanja (monografije i studije), 27, Odjeljenje društvenih nauka, 6, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/84lf
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI