Razvoj predškolskog zakonodavstva u Crnoj Gori (1903–2003)

Development of Pre-School Legislation in Montenegro (1903–2003)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
5
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
234
ISBN:
86-7215-158-5
COBISS.CG-ID:
8984336
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/xmwj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI