Rečnik jezika Petra II Petrovića Njegoša, 1

Knjiga prva, A–O

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
VUK KARADŽIĆ, Beograd; NARODNA KNJIGA, Beograd; OBOD, Cetinje; PROSVETA, Beograd; SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, Beograd; SRPSKA KNJIŽEVNA ZADRUGA, Beograd
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
644
Bibliografska jedinica:

Mihailo Stevanović, Rečnik jezika Petra II Petrovića Njegoša, knjiga prva, A–O, Izdanja Instituta za jezik i književnost, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1983.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/9f9r
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI