Rečnik jezika Petra II Petrovića Njegoša, 2

Knjiga druga, P–Š

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
VUK KARADŽIĆ, Beograd; NARODNA KNJIGA, Beograd; OBOD, Cetinje; PROSVETA, Beograd; SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, Beograd; SRPSKA KNJIŽEVNA ZADRUGA, Beograd
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
662
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/u0tr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI