Riječ i vrijeme

Zapisi o preminulim piscima

Autor / Autori:
Word and Time
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Records on deceased writers
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
104
Broj knjige u odjeljenju:
32
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
168
ISBN:
978-86-7215-326-2
COBISS.CG-ID:
23525136
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/931v
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI