Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika

Knjiga I, A-V

Dictionary of Montenegrin National and Literary Language
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Book I, A-V
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
8
Format:
21 x 28,5 cm
Broj strana:
512
ISBN:
978-86-7215-376-7 (knj. 1)
COBISS.CG-ID:
29595152
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/d4wk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI