Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika — Registar

Dictionary of Montenegrin National and Literary Language — Register
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
968
ISBN:
978-86-7215-338-5
COBISS.CG-ID:
24739856
Bibliografska jedinica:

Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika — Registar, Izdanja Instituta za jezik i književnost, 7, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/1cab
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI