Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika — Registar

Naslov knjige na stranom jeziku:
Dictionary of Montenegrin National and Literary Language — Register
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
7
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
968
ISBN:
978-86-7215-338-5
COBISS.CG-ID:
24739856
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/1cab
Bibliografska jedinica:

Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika — Registar, Izdanja Instituta za jezik i književnost, 7, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Scroll to Top