Rječnik nikšićkog kraja

Autor / Autori:
Vocabulary of Area of Nikšić
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
68
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
700
ISBN:
978-86-7215-232-6
COBISS.CG-ID:
15542032
Bibliografska jedinica:

Ljubomir Đoković, Rječnik nikšićkog kraja, Posebna izdanja (monografije i studije), 68, Odjeljenje umjetnosti, 17, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/qbnn
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI