Rječnik nikšićkog kraja

Autor / Autori:
Vocabulary of Area of Nikšić
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
68
Broj knjige u odjeljenju:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
700
ISBN:
978-86-7215-232-6
COBISS.CG-ID:
15542032
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/qbnn
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI