Rovca kod Berana

Autor / Autori:
Rovca Nearby Berane
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
61
Broj knjige u odjeljenju:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
384
ISBN:
978-86-7215-205-0
COBISS.CG-ID:
12549392
Bibliografska jedinica:

Miomir Dašić, Rovca kod Berana, Posebna izdanja (monografije i studije), 61, Odjeljenje društvenih nauka, 17, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2008.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hlnm
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI