Rovca

(etnološka monografija)

Autor / Autori:
Rovca
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(Ethnologic Monography)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
17
Broj knjige u odjeljenju:
3
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
150
Bibliografska jedinica:

Mirko Barjaktarović, Rovca (etnološka monografija), Posebna izdanja (monografije i studije), 17, Odjeljenje društvenih nauka, 3, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1984.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/4v31
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI