Rudine i Banjani

istorijski, antropogeografski i onomastički doticaji

Rudine and Banjani
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Historical, anthropogeographical and onomastic interactions
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
126
Broj knjige u odjeljenju:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
280
ISBN:
978­-86­-7215­-392­-7
COBISS.CG-ID:
32114448
Bibliografska jedinica:

Radomir Ristov Milović, Kosto Vasov Perišić, Rudane i Banjani, Posebna izdanja (monografije i studije), 126, Odjeljenje humanističkih nauka, 10, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/wkax
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI