Sabrana djela, kritičko izdanje, I

Pripovijesti crnogorske i primorske

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
NIO „Univerzitetska riječ", Nikšić; Istorijski arhiv, Budva
Godina izdanja:
Priređivač:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
216
ISBN:
86-7215-002-3
Bibliografska jedinica:

Stefan Mitrov Ljuiša, Sabrana djela, kritičko izdanje, I, Ostala izdanja, nenumerisano, Odjeljenje umjetnosti, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1988.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/jlbq
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI