Sabrana djela, kritičko izdanje, I

Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
NIO „Pobjeda", Podgorica
Godina izdanja:
Edicija:
Odjeljenje:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
532
ISBN:
86-7251-016-3
Bibliografska jedinica:

Marko Miljanov Popović, Sabrana djela, kritičko izdanje, I (Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi), Ostala izdanja, nenumerisano, Odjeljenje umjetnosti, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1989.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hxdu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI