Sabrana djela, kritičko izdanje, I

Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
NIO „Pobjeda", Podgorica
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
532
ISBN:
86-7251-016-3
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hxdu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI