Sabrana djela, kritičko izdanje, II

Pričanja Vuka Dojčevića

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
NIO „Univerzitetska riječ", Nikšić; Istorijski arhiv, Budva
Godina izdanja:
Priređivač:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
280
ISBN:
86-7215-003-1
Bibliografska jedinica:

Stefan Mitrov Ljubiša, Sabrana djela, kritičko izdanje, II, Ostala izdanja, nenumerisano, Odjeljenje umjetnosti, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1988.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/kpmr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI