Sabrana djela, kritičko izdanje, II

Primjeri čojstva i junaštva / Život i običaji Arbanasa / Fragmenti / Pisma / Bibliografija
Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
NIO „Pobjeda", Podgorica
Godina izdanja:
Edicija:
Odjeljenje:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
452
ISBN:
86-7215-017-1
Bibliografska jedinica:

Marko Miljanov Popović, Sabrana djela, kritičko izdanje, II (Primjeri čojstva i junaštva / Život i običaji Arbanasa / Fragmenti / Pisma / Bibliografija), Ostala izdanja, nenumerisano, Odjeljenje umjetnosti, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1990.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/kg22
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI