Sabrana djela, kritičko izdanje, III

Boj na Visu / Prevodi / Članci / Govori

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
NIO „Univerzitetska riječ", Nikšić; Istorijski arhiv, Budva
Godina izdanja:
Priređivač:
Edicija:
Odjeljenje:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
328
ISBN:
86-7215-004-X
Bibliografska jedinica:

Stefan Mitrov Ljubiša, Sabrana djela, kritičko izdanje, III, Ostala izdanja, nenumerisano, Odjeljenje umjetnosti, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1988.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/t7dt
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI