Savremena klinička hirurgija

Autor / Autori:
Contemporary Clinical Surgery
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Klinički centar Crne Gore
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
43
Broj knjige u odjeljenju:
24
Format:
20,5 x 29 cm
Broj strana:
404
ISBN:
86-7215-129-1
Bibliografska jedinica:

Milan Dragović, Savremena klinička hirurgija, Posebna izdanja (monografije i studije), 43, Odjeljenje prirodnih nauka, 24, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/qqmy
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI