Sloboda i vladavina

Francuska politička teorija od Montesquieua do Derride

Autor / Autori:
Liberty and Rule
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
French political theory from Montesquieu to Derride
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
110
Broj knjige u odjeljenju:
32
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
208
ISBN:
978-86-7215-346-0
COBISS.CG-ID:
25794832
Bibliografska jedinica:

Radule Knežević, Sloboda i vladavina, Francuska politička teorija od Montesquieua do Derride, Posebna izdanja (monografije i studije), 110, Odjeljenje društvenih nauka, 32, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ncw1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI