Spomenica Aleksandar Prijić (1920-1986)

Memorial Aleksandar Prijić (1920-1986)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
9
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
96
ISBN:
86-7215-049-х
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/itbs
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI