Spomenica Aleksandar Prijić (1920-1986)

Memorial Aleksandar Prijić (1920-1986)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
9
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
96
ISBN:
86-7215-049-х
Bibliografska jedinica:

Spomenica Aleksandar Prijić (1920-1986), Spomenice preminulim članovima Akademije, 9, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/itbs
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI