Spomenica Božidar Gluščević (1928-1992)

Memorial Božidar Gluščević (1928-1992)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
18
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
48
ISBN:
86-7215-057-0
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/vrzr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI