Spomenica Božina Ivanović (1931–2002)

Memorial Božina Ivanović (1931–2002)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
35
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
108
ISBN:
86-7215-150-Х
COBISS.CG-ID:
7161616
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/cvgs
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI