Spomenica Branko Filipović Filo (1924–1997)

Memorial Branko Filipović Filo (1924–1997)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
34
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
184
ISBN:
86-7215-149-6
COBISS.CG-ID:
7412752
Bibliografska jedinica:

Spomenica Branko Filipović Filo (1924–1997), Spomenice preminulim članovima Akademije, 34, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/gphh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI