Spomenica Branko Pavićević (1922–2012)

Memorial Branko Pavićević (1922–2012)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
50
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
76
ISBN:
978-86-7215-424-5
COBISS.CG-ID:
35343888
Bibliografska jedinica:

Spomenica Branko Pavićević (1922–2012), Spomenice preminulim članovima Akademije, 50, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/yixn
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI