Spomenica Čedo Vuković (1920–2014)

Memorial Čedo Vuković (1920–2014)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
57
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
208
ISBN:
978-86-7215-484-9
COBISS.CG-ID:
16225540
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/g2fu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI