Spomenica Dimitrije Dimo Vujović (1922–1995)

Memorial Dimitrije Dimo Vujović (1922–1995)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
22
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
68
ISBN:
86-7215-062-7
Bibliografska jedinica:

Spomenica Dimitrije Dimo Vujović (1922–1995), Spomenice preminulim članovima Akademije, 22, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1995.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/8glg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI