Spomenica Đorđije Đoko Pejović (1914-1983)

Memorial Đorđije Đoko Pejović (1914-1983)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
44
Bibliografska jedinica:

Spomenica Đorđije Đoko Pejović (1914-1983), Spomenice preminulim članovima Akademije, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/zhoi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI