Spomenica Đuza Radović (1906-1989)

Memorial Đuza Radović (1906-1989)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
11
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
68
ISBN:
86-7215-054-6
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/hzt7
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI