Spomenica Dragiša Ivanović (1914–2001)

Memorial Dragiša Ivanović (1914–2001)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
32
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
50
ISBN:
86-7215-131-3
Bibliografska jedinica:

Spomenica Dragiša Ivanović (1914–2001), Spomenice preminulim članovima Akademije, 32, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2002.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/c1vw
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI