Spomenica Dragutin Leković (1919–2013)

Memorial Dragutin Leković (1919–2013)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
53
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
64
ISBN:
978-86-7215-464-1
COBISS.CG-ID:
39441168
Bibliografska jedinica:

Spomenica Dragutin Leković (1919–2013), Spomenice preminulim članovima Akademije, 53, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/d6dr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI