Spomenica Dragutin Vukotić (1924–2017)

Naslov knjige na stranom jeziku:
Memorial Dragutin Vukotić (1924–2017)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
51
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
100
ISBN:
978-86-7215-436-8
COBISS.CG-ID:
36723472
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/wo1g
Bibliografska jedinica:

Spomenica Dragutin Vukotić (1924–2017), Spomenice preminulim članovima Akademije, 51, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Scroll to Top