Spomenica Dragutin Vukotić (1924–2017)

Memorial Dragutin Vukotić (1924–2017)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
51
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
100
ISBN:
978-86-7215-436-8
COBISS.CG-ID:
36723472
Bibliografska jedinica:

Spomenica Dragutin Vukotić (1924–2017), Spomenice preminulim članovima Akademije, 51, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/wo1g
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI