Spomenica Dušan Kostić (1917–1997)

Memorial Dušan Kostić (1917–1997)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
14
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
194
ISBN:
86-7215-107-0
Bibliografska jedinica:

Spomenica Dušan Kostić (1917–1997), Spomenice preminulim članovima Akademije, 29, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1999.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/4g3p
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI