Spomenica Dušan Kostić (1917–1997)

Memorial Dušan Kostić (1917–1997)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
14
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
194
ISBN:
86-7215-107-0
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/4g3p
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI