Spomenica Dušan Martinović (1933–2010)

Memorial Dušan Martinović (1933–2010)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
41
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
116
ISBN:
978-86-7215-286-9
COBISS.CG-ID:
19558672
Bibliografska jedinica:

Spomenica Dušan Martinović (1933–2010), Spomenice preminulim članovima Akademije, 41, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/u4pg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI