Spomenica Dušan Skovran (1923-1975)

Memorial Dušan Skovran (1923-1975)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
18
ISBN:
86-7215-050-3
Bibliografska jedinica:

Spomenica Dušan Skovran (1923-1975), Spomenice preminulim članovima Akademije, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/tciu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI