Spomenica Dušan Vukotić (1927–1998)

Memorial Dušan Vukotić (1927–1998)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
37
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
64
ISBN:
86-7215-181-X
COBISS.CG-ID:
10458640
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/f38q
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI