Spomenica Ivo Đani Popović (1915–1986)

Memorial Ivo Đani Popović (1915–1986)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
76
ISBN:
86-7215-074-0
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/82ld
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI