Spomenica Janko Đonović (1909-1991)

Memorial Janko Đonović (1909-1991)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
16
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
100
ISBN:
86-7215-052-х
Bibliografska jedinica:

Spomenica Janko Đonović (1909-1991), Spomenice preminulim članovima Akademije, 16, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/clfc
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI