Spomenica Jelena Manja Radulović-Vulić (1936–2007)

Naslov knjige na stranom jeziku:
Memorial Jelena Manja Radulović-Vulić (1936–2007)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
42
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
60
ISBN:
978-86-7215-304-0
COBISS.CG-ID:
21304848
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/7pep
Bibliografska jedinica:

Spomenica Jelena Manja Radulović-Vulić (1936–2007), Spomenice preminulim članovima Akademije, 42, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012.

Scroll to Top