Spomenica Ljubo Pavićević (1911–2000)

Memorial Ljubo Pavićević (1911–2000)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
30
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
54
ISBN:
86-7215-121-6
Bibliografska jedinica:

Spomenica Ljubo Pavićević (1911–2000), Spomenice preminulim članovima Akademije, 30, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2001.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/g3h1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI