Spomenica Ljubomir Rašović (1910–1994)

Memorial Ljubomir Rašović (1910–1994)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
44
ISBN:
86-7215-079-1
Bibliografska jedinica:

Spomenica Ljubomir Rašović (1910–1994), Spomenice preminulim članovima Akademije, 20, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1995.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ezac
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI