Spomenica Luka Tomanović (1909–1992)

Memorial Luka Tomanović (1909–1992)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
76
ISBN:
86-7215-081-3
Bibliografska jedinica:

Spomenica Luka Tomanović (1909–1992), Spomenice preminulim članovima Akademije, 17, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1998.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/qyi2
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI